Bebeğin ilk yaşında disiplin önemli bir konu değildir ama yürümeye başladığı zaman, sınırları sınayan bebeğinizin yaramazlıklarıyla uğraşmak durumunda kalırsanız. Acaba siz ve eşiniz o sınırların ne olduğu ve nasıl dayatacağınız konusunda fikir birliğine varabilecek misiniz?

Yeni anne baba olan kişiler, çocuk yetiştirmeyle ilgili inanç ve davranışlar konusunda kendi anne ailelerini taklit etme eğilimindedirler ama bazıları da kendi ebeveynlerinin yaptıklarının tam tersini yaparlar. Siz ve eşiniz için önemli olan ebeveynlikle ilgili görüşlerinizi tartışıp kullanılacak ilgili ortak stratejileri belirlemektir.

Örneğin, bebeğiniz bir kuralı çiğnediği zaman ne tür bir ceza uygulayacaksınız? Sizin yatağınıza gelme isteğiyle veya bunun için ağlamasıyla nasıl baş edeceksiniz? Eşinizi ortak hareket etme nasıl teşvik edeceksiniz?

Eşiniz ve siz her konuda fikir birliği içinde olmayabilirsiniz. Farklılıkları kabul edin ve birlik içinde hareket etmenizi sağlayacak tavizleri verin. Sizin, eşinizin (ve çocuğunuza bakan diğer yetişkinlerin) aynı kurallara ve disiplin esaslarına uymasına dikkat edin. Böylece çocuğunuzun kafası karışmaz ve sizi sınama ihtiyacı duymaz. Sevgi, ilgi, övgü, teşvik ve belli bir düzeni oturtmak için birlikte çaba sarf edin.

Gerek siz, gerekse eşiniz, ebeveynliğe adım atarken ebeveynliğin nasıl olması gerektiğine dair öngörünüzü ve umutlarınızı da birlikte geliştirirsiniz. Her ikinizi de memnun edecek ve çocuğunuzu özenle yetiştirmenize olanak sağlayacak bir yaşam kurmayı, temel değerlerinizi paylaşmayı ve her ikinizin de önem verdiği hedefler seçmeyi ümit edersiniz. Bazı eşler, üzerinde uzlaşılması mümkün olmayan farklılıklar ve öze yönelik çatışmalar yaşayabilir. Böyle durumlarda birinizin çocuğunuza söylediği şeyi diğeriniz reddederse ve ağız birliğine varamazsanız, çocuğunuz da doğru ve yanlışın ne olduğunu anlayamaz. Ailesindekilerden birinin yanlış veya hatalı olduğunu düşünür ve psikolojisi bu tutarsızlıklardan etkilenir.

 

Bu nedenle çocuğunuzun hayatıyla ilgili çok basit de olsa bir karar alacaksanız, onun önünde olmayacak şekilde önceden konuşup tartışıp bazen zor da olsa ortak bir karar vermelisiniz