Küçük çocukları disipline etmek konusunda pozitif bir yaklaşım sergilemek, eski yöntemlere göre daha olumlu sonuçlar veriyor. Ödüllendirmek, cesaretlendirmek, yönlendirmek ve iyi davranışları fark etmek, diğer olumsuz davranışlara göre daha iyi disiplin yöntemleridir. Olumsuz davranışlar, çocukları disipline etme yöntemi olarak görülmemelidir. İyi davranan, mutlu bir çocuk yetiştirmek için yanlış davranışlara negatif yanıtlar vermek zorunda değilsiniz.

Disiplin nedir?

 

Disiplin, yönlendirme ve cesaretlendirmeyle ilgilidir. Kelime kökeni olarak "eğitmek" ve "öğretmek" anlamlarındaki Latincedeki "dicipline" kelimesinden gelir. Köken kelime "disciple" Latincede "öğrenen kişi" demektir. Disiplin, bir öğrenme olarak ele alındığında ebeveyn için de çocuk için de daha çekici bir hale gelir. Disiplin konusunda kendinizi bir öğretmen ve çocuğunuzu bir öğrenci gibi düşünün.

Disiplin nereden geliyor?

Küçük çocukların öz disiplinden bihaber oldukları açıkça ortadadır ve bu nedenle çok küçük yaşlarda tüm yönlendirmeler dışarıdan yani siz ebeveynlerden gelmelidir. İyi bir disiplin evde başlar ve yayılır, sonunda çocuklarınızı düzgün bir okula geçiş dönemi için hazırlarsınız. Eğitimlerine başladıklarında onlardan oturmaları, paylaşmaları ve terbiyeli olmaları beklenecek. Çocuğunuz çok zeki olsa dahi davranışları çok kötüyken, kolaylıkla eğitilemeyecekleri için kimseyi etkileyemezler.

Çocuklar ilk yaşlarından itibaren, kendi işlerinde sorumluluk almackk konusunda hazırlardır ve bu süreçte biz de dizginleri gevşetip onlara biraz seçim hakkı vererek yardımcı olabilirsiniz. Bu durum, çocuğun aldığı doğru ve yanlış kararların sonuçlarını anlamasını sağlar.

Disiplin konusunda tutumu değiştirmek

 

Uzun yıllar çocuklara disiplin verme konusunda katı kurallar kabul görmüştür ve çocuklar kurallara odaklı bir disiplin anlayışıyla yetiştirilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, herkes her alanda barış istiyordu. 1960 ve sonrasındaki özgürlük ve serbestlik, kültürel hareketlerden kaynaklı hareketler, ebeveynlik de dahil olmak üzere hayatın tüm alanlarına yayıldı. Bu zamanlarda, bebeklerin ağladıkları anda beslenmeleri, kucaklanmaları ve rahatlatılmaları gerektiği düşünülüyordu ki bu doğru ölçüde yapıldığında, katı olmaktan daha doğru bir yöntemdir.

Çocuklar, düzenli, güçlü ve mantıklı seviyede tahmin edilebilir bir çevrede olduklarında mutludurlar. Kurallara ihtiyaçları vardır ve sınırların nerede olduğunu bildiklerinde rahat ve mutlu olurlar. Dünkü kural neydi, bugünkü kural nedir ve yarınki kural ne olacak, bunları bilmeyi severler. Ancak aşırı serbest davrandığınızda da çocuklara onların ne yaptığını umursamıyormuşsunuz gibi bir izlenim verirsiniz.

Çocuk disiplininde önemli olan, pozitif veya negatif tüm tepkilerinizde aşırıya kaçmamak ve çocuğunuzla bir yetişkinle konuştuğunuz gibi konuşarak tüm davranışların doğrusunu sakin bir şekilde açıklamaktır.